COVID-19: Plně FUNGUJEME v upraveném režimu

Fyzioterapeutka

Mgr. Petra Možná

urogynekologická fyzioterapie | viscerovertebrální fyzioterapie

V roce 2009 jsem ukončila bakalářské studium – obor fyzioterapie na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Oloumouci.   Následně jsem pokračovala ve studiu fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury UP Olomouc. Magisterské studium jsem ukončila v roce 2011. V období 2011-2012 jsem sbírala zkušenosti ve Fyzioterapii LHI s.r.o. v Brně, poté jsem půl roku pracovala na poloviční úvazek v Rehacentru Nika s.r.o. v domovském Zlíně a současně ve Fyziotherapy s.r.o. v Napajedlích. Od 2012 do 2018 jsem byla zaměstnána ve Sponte sua s.r.o. ve Zlíně.

Všechna má profesní působiště mě velmi obohatila, ale ve všech mi chyběl dostatečný čas na pacienta během terapie, který je, dle mého názoru, pro kvalitní rehabilitaci velmi důležitý. Proto jsem velmi ráda přistoupila na spolupráci s Reha Care s.r.o., kde je na tento, ale i na jiné potřebné aspekty terapie kladen důraz. Jsem přesvědčena, že v rehabilitaci, aby měla šanci na úspěch, je důležitý komplexní a individuální přístup k pacientovi.

V posledních dvou letech jsem se začala intenzivněji věnovat gynekologické fyzioterapii. V tomto odvětví jsem se našla, velmi mě baví a naplňuje. Téma gynekologické fyzioterapie je obsáhlé a je tedy pořád se co učit. Věnuji se práci se ženami, které mají potíže otěhotnět či donosit miminko, jsou těhotné či po porodu. Pracuji také se ženami trpícími stresovou inkontinencí, bolestivou a nepravidelnou menstruací, bolestivým pohlavním stykem atd. S respektem přistupuji k potížím každé ženy a snažím se cílit terapii dle jejich individuálních potřeb.

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

STUDIUM: 2009 ukončení bakalářského studia, obor fyzioterapie, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.
2011 ukončení magisterského studia, obor fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.
2012 získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut.
REHABILITACE:
2011 Fyzioterapie LHI s.r.o., Brno
2012 Rehacentrum Nika s.r.o., Zlín + Fyziotherapy s.r.o., Napajedla
2012 – 2018 Sponte sua s.r.o., Zlín.
2018 – doposud  Reha Care s.r.o., Zlín

KURZY A STÁŽE

Terapeutické využití kinesiotapu, MUDr. et Mgr. Robert Válka, Banská Bystrica, (2010)
Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém, Mgr. Tomáš Suchomel, Ústí nad Orlicí, (2012)
Terapeutický koncept BPP (Bazální podprogramy), Jarmila Čápová, Jimramov (2013)
Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře A, Mgr. Lucie Oplová a Mgr. Eliška Geržová, Banská Bystrica, (2013)
Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře B, Mgr. Kateřina Míková, Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., Žilina, (2014)
Diagnostika a terapie kolenního kloubu část I a část II, Bartosz Rutowicz Ph.D., Brno, (2015)
Fyzioterapie v gynekologii, porodnictví a její psychologický aspekt, Hana Volejníková,Vyškov, (2017)
Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové,  Hana Volejníková, Vyškov, (2017-2018)
Diagnostika a terapie u idiopatické skoliózy, PhDr. Iveta Pallová. Ph.D., Dobřichovice, (2018)
Poznej své pánevní dno (Workshop), Mgr. Martina Nakládalová, Zlín, (2018)
DNS kongres  – Medicína pohybového systému ve sportu , Praha, (2018)
Právní aspekty poskytování zdravotních služeb  fyzioterapeuty, Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.,LL.M., Praha, (2018)
Komplexní terapie pánevního dna, PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D., Praha, (2018)
Jógová terapie – základní část, PhDr. Jitka Malá. Ph.D., Milovice, (2018)
Jemná poporodní péče o matku, Kohutová Anna, Brno, (2019)
Forma – funkce – facilitace, Bc. Clara Lewitová, Francova Lhota, (2019)
Porodní poranění hráze z pohledu porodní asistence a fyzioterapie, Mgr. et Bc. Kristina Neubertová.  Mgr. Marika Bajerová, MUDr. Lucie Horáčková, Příbor, (2019)
Měkké techniky pánevního dna, Mgr. Bc. Radka Tomášková, Olomouc, (2019)
Základy reflexní terapie 1, Mgr. Eva Nebeská, Praha, (2019)
Fyzioterapie těhotné ženy a diagnostické metody porodní  asistentky pro fyzioterapeuty, Mgr. Marika Bajerová. Mgr.   Sabina Trojková, Mgr. et Bc. Iva Korábová, Olomouc, (2019)
Fyzioterapie těhotných žen a žen po porodu, Bc. Clara Lewitová, Mgr. Marika Bajerová, Mgr. et Bc. Iva Korábová, MUDr. Richard Špaček, Příbor, (2019)
Konference FyzioDen, Rehabilitace pánevního dna v širších souvislostech, Brno, (2019)

Facebook Instagram Sledujte nás