Reha Care, Zlín

PRO DOSTUPNOU A RYCHLOU POMOC PŘI BOLESTECH AKUTNÍCH
I CHRONICKÝCH

Reha Care s.r.o., akupunktura, rehabilitace, ortopedie je nové nestátní zdravotnické zařízení ve složení rehabilitační lékařka, fyzioterapeutka a ortoped. Od května 2018 mohou naší klienti využít i služeb masérky.

Prioritou je dostatek času na pacienta, kvalitní, dostupná péče, její rychlá následnost,  komplexnost a komfort v podobě dodrženého objednaného času. Pracujeme i v odpoledních hodinách a o víkendech.

Najdete nás v komplexu lékařského domu Revmavita – snadná dostupnost MHD a možnost parkování.

Vyšetření a ošetřní můžeme provádět i angličtině a lékaři také v němčině.
Nemáme smluvní vztah s žádnou zdravotní pojišťovnou. Na smlouvách s pojišťovnami intenzivně pracujeme.

Kniha přání a stížností je k dispozici v ordinaci lékaře.