Pozvánka na workshop: KRESBA JAKO NÁSTROJ POZNÁNÍ

Ve čtvrtek, 7. 6. 2018, mezi 13:00 a 16:00 se v Reha Care uskuteční workshop s vynikající lektorkou Mgr. Karin Konečnou. Jedná se o interaktivní zážitkový workshop, který inspiruje i k praktickým cvičením, která můžete zařadit do svého programu, ať už pracujete s dětskými či s dospělými klienty.

Workshop vás seznámí s dalšími pohledy na kresbu dítěte či dospělého, vývoj kresby, vnímání tvarů; čeho dalšího si lze všimnout na kresbě; jak rozpoznat vývojovou zralost či nezralost dítěte prostřednictvím kresby (školní zralost či nezralost).
Na workshop nepotřebujete žádný výtvarný talent. Stačí chuť k tvoření, zkoumání a radost z kreslení. Dozvíte se, co lze vyčíst z barev v kresbě, a vůbec vše, co kresba napoví očím dobrého pozorovatele. Během 3 nabitých hodin si vyzkoušíte některé techniky přímo na sobě – naučíte se sebereflexně podívat na svou kresbu, prohloubit intuici a sebedůvěru a  využít maximálně svůj potenciál.

Termín konání: ČTVRTEK / 7. června 2018 / 13.00 – 16.00 hod.
Lektorka: Mgr. Karin KONEČNÁ
Místo konání: sídlo společnosti REHA CARE s.r.o. , Štefánikova 477, Zlín, budova REVMAVITA, 1.patro
Účastnický poplatek: 550,- Kč bez DPH (660,- Kč s DPH)
Registrace na e-mailu: sona.juricova@gmail.com, tel.: 778 010 402
Uzávěrka přihlášek: pondělí 4. 6. 2018