MUDr. Soňa Juricová

vedoucí lékařka Reha Care s. r. o.

rehabilitace, psychosomatika, akupunktura, kinesiotejpování

kontakt  juricova@rehacare.cz.

MUDr. Soňa Juricová

Pocházím z Jižní Moravy, od Břeclavi. Po absolvování Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně jsem se přestěhovala do Zlína a na krásném Valašsku bydlím už přes 10 let. Začínala jsem na Interní klinice zdejší Krajské nemocnice Tomáše Bati – „královna medicíny“ byla úžasná, ale chyběl mi tam čas na pacienta. Postupně jsem se dostala k rehabilitaci a odtud přes tejpování  a akupunkturupsychosomatice. Ve své ordinaci pracuji s pacientem komplexně – bio-psycho-sociálně.
Medicína mě nepřestává překvapovat a naplňovat – I´m lovin´ it.

Ve volném čase chodím ráda do kina, na festivaly, tancovat, cvičit jógu, ráda vařím, zkouším nové recepty i restaurace…a miluji moře – ten klid u něho s vínem na terase.

Specializace:

Rehabilitační a fyzikální medicína
Kinesiotejpování
Akupunktura v rehabilitaci
Psychosomatická intervence

Vzdělání a praxe:

 • Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno (1999-2006)
  • 2004/2005 Praktisches Jahr na Martin-Luther-Universität Halle, Německo
 • 2006-2009 sekundární lékařka, Interní klinika Krajské nemocnice T. Bati Zlín
  • základní interní kmen absolvován 2008
 • 2009-2017 sekundární lékařka v Rehabilitačním centru Sponte Sua s.r.o. Zlín
  • atestace v oboru Fyzikální, balneologická a léčebná rehabilitace 2012 (téma atestační práce „Vliv imobilizace na pohybový aparát – kazuistika”)
  • kurz tejpování – Medical Taping Concept – Lucie Krestová (2010)
  • kurz Akupunktura v rehabilitaci při IPVZ – prof. MUDr. Ing. Petr Fiala, MUDr. Michal Jelšík 2014
  • kurz Základní psychosomatická péče – MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Chválová Trapková (2015-2017)
  • kurz Práce s tělem – „i tělo jsem já“ – Mgr. Jan Knop, Hana Knopová, Mgr. Monika Bečvářová (2016-2017)
  • kurz Práce s časovou osou – MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková (2017)
 • 2017 stáž na Psychosomatickém lůžkovém oddělení Psychiatrické nemocnice Šternberk – prim. MUDr. Michal Kryl, prim. MUDr. Dajána Tůmová, Mgr. Anna Havelková
 • 2017 stáž na Psychoterapeutickém oddělení Psychiatrické nemocnice Kroměříž – prim. MUDr. Petr Nedoma, Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, PhDr. Romana Suchá
 • atestace v oboru Psychosomatická medicína 2017
 • kurz Tajemství pánevního dna I.-II. u Renaty Sahani
 • členka České psychosomatické společnosti
 • členka České lékařské akupunkturistické společnosti
 • Autogenní trénink – Prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph. D.

Účast na odborných seminářích a konferencích:

 • Poruchy dechového stereotypu (2013)
 • Neurorehabilitace chůzí (2015)
 • Diagnostika a léčba idiopatické skoliozy (2016)
 • semináře Mgr. Karin Konečné a Mgr. et Mgr. Zuzany Netočné v Aproxy (2013-2017)
 • 16. Celostátní konference Psychosomatické medicíny (2016)
 • 17. Celostátní konference Psychosomatické medicíny (2018)