Od 22.-26.8. OMEZENÝ PROVOZ.

MUDr. Milan Jurica

Ortoped | podiatr

Jsem lékař s praxí od roku 2006 na lůžkovém oddělení ortopedie, od roku 2012 jsem v ortopedické ambulanci, mám také bohaté zkušenosti ze služeb z úrazové ambulance. Při práci s pacienty s poruchami pohybového aparátu aplikuji komplexní přístup, zahrnující zejména řádnou anamnézu a pečlivé fyzikální vyšetření. V ambulanci nabízím dostatek času a plnou pozornost. Snažím se vystihnout individualitu každého pacienta, a i léčbu navrhuji zcela individuálně. Kromě poznatků, jenž jsem si osvojil v postgraduálním studiu ortopedie a traumatologie se zájmem čerpám informace i z oboru psychosomatické medicíny.

Během své praxe na operačním sále jsem si osvojil množství operačních postupů v různých anatomických lokalitách.

Zaměřuji se na artroskopické operace ramenních a kolenních kloubů, operativu deformit nohy, artrotické postižení kořenového kloubu palce na ruce. Dále jsou to operace ganglií, lipomů či jiných nezhoubných nádorků na ruce či noze. Řídím se heslem “není malých operací”.

Z endoprotetiky mám dobře zvládnuté techniky implantace kloubních náhrad kyčelního a kolenního kloubu. 

Důraz kladu na dodržení standardních postupů při operační léčbě poruch pohybového aparátu.

Pocházím z vesnice na úpatí Bílých Karpat. Studium medicíny jsem absolvoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studia medicíny jsem zakotvil ve Zlíně. Mám rád dobré jídlo a pití, cítím se dobře ve společnosti inspirativních lidí, ve kterých převažuje to dobré. Od dětství rád sportuji, věnuji se jak sportům kolektivním (volejbal, fotbal), tak individuálním (zejména běh). Dobře se cítím na horách i u moře (více na horách). Rád zajdu na dobrý (často artovní) film. Baví mě poslouchat hudbu od punku až po jazz.

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

STUDIUM: Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno (1999-2006)
ZAHRANIČNÍ STÁŽ: Chirurgické a ortopedické oddělení v nemocnici Maastricht, Nizozemí (9/2004 – 12/2004)
ORTOPEDIE: sekundární lékař, Ortopedie Krajské nemocnice T. Bati Zlín (2006-dosud)

ATESTACE

Ortopedie + specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru ortopedie 15. 12. 2011 (téma atestační práce: „Mnohočetný myelom – kazuistika”)

KURZY A STÁŽE

Oprávnění I. stupně odborné způsobilosti k provádění výkonů v oblasti myoskeletální medicíny v rámci indikací a kompetencí oboru, zakončeného zkouškou (20. 11. 2011)
Absolvování AO trauma kurzů (základní – 4/2014, pro pokročilé 4/2015)
Absolvování certifikovaného kurzu Podiatrie (2014-2015)
Účast na kongresech a seminářích se zaměřením na artroskopie ramena a kolene i méně obvyklých lokalit
Účast na kongresech a seminářích se zaměřením na ortopedii nohy
Účast na kongresech se zaměřením na implantaci kloubních náhrad kyčle, kolena a ramena 

Facebook Instagram LinkedIn Sledujte nás