Od 22.-26.8. OMEZENÝ PROVOZ.

Vedoucí fyzioterapeutka Reha Care

Mgr. Lenka Sárová

urogynekologická fyzioterapie | viscerovertebrální fyzioterapie | psychosomatika | DNS

Pocházím ze středního Slovenska, z malého města jménem Rajec.

Jako fyzioterapeut pracuji od roku 2005. Mým prvním působištěm byl Hotel Lázne Kostelec u Zlína, kde jsem pracovala v malém provozu v ambulanci. V roce 2006 jsem nastoupila do Sponte Sua s.r.o. ve Zlíně, kde jsem setrvala delší dobu. Při zaměstnání jsem si dodělala dálkově vysokoškolské vzdělání v oboru fyzioterapie, a tak mi v roce 2010 byl udělen titul Bakalář a v roce 2012 Magistr fyzioterapie.

A tak šel čas, a život, a byla velká svatba, a z manželství se vyklubaly dvě naprosto odlišné, ale úchvatné bytosti, dcera Gizelka a syn Silvestr.

Chtěla jsem dělat rehabilitaci a následnou péči o pacienty, aby měla smysl, aby mě těšila a zároveň, aby vedla ke spokojenosti obou stran. Na jaro 2017 tedy vznikla firma Reha Care s. r. o. – Akupunktura, Rehabilitace, Ortopedie, Psychosomatika.

Naše práce není zaměřená na výkon, ale čistě na prožitek, přítomný okamžik. Jenom a jenom praxe mi ukázala, že člověk je všechno, co stojí, hýbe se, mlčí, či křičí a pro každého hledám jiný lék. Někdy stačí dotek, někdy se dobře nadechnout, jindy šok. Člověk je ve své podstatě líný a hledá výmluvy, ale tělo je chytré. Dejte mu důvěru, žijte v těle. Postoj, pohyb je naše zpověď. Úraz není náhoda…

Zaměřuji se na ovlivnění akutních i chronických bolestivých stavů – blokády zad, žeber, artrózy nosných kloubů, stavy po operacích na pohybovém aparátu. Mojí doménou posledních let je léčba funkční ženské sterility, infertility, močové inkontinence a dalších urogynekologických diagnóz pomocí Metody Ludmily Mojžišové. Jsem studentkou vyjimečné fyzioterapeutky Bc. Clary Lewitové, která mě provedla svojí metodou Fyzioterapie funkce a v neposlední řade se nechávám inspirovat u mé kolegyně Mgr. Mariky Bajerové, která má v oblasti gynekologické rehabilitace největší zásluhy.

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

Diplovaný fyzioterapeut (2003-2005) ukončené diplomovou prací „Resocializácia pacienta po amputácii na dolnej končatine“
Bakalářske studium (2007-2010) – bakalářská práce na téma „Vplyv ochorení z urogenitálnej oblasti na funkčnosť pohybového aparátu u ženy, možnosti rehabilitačnej liečby“
Magisterské studium (2010-2012) ukočené magisterskou prací s tématem „Možnosti ovplyvnenia emocionálnej bolesti vo fyzioterapii“.

ODBORNÉ KURZY A ŠKOLENÍ: 

Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
Dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof. Pavla Koláře – Certificate of DNS
Practitioner, v současné době nejmodernější přístup k pacientovi
Metoda Ludmily Mojžišové – Hana Volejníková
Fyzioterapie funkce – Bc. Clara Lewitová
Komplexní terapie pánevního dna – PhDr. Michaela Prokešová Ph.D.
Měkké techniky pánevního dna – Bc. Radka Tomášková
Fyzioterapie v gynekologii, porodnictví a její psychologický aspekt
Fyzioterapie těhotné ženy a diagnostické metody porodní asistentky pro
fyzioterapeuty – Mgr. Marika Bajerová, Mgr. Sabina Trojková, Mgr. et Bc. Iva
Korábová
Fyzioterapie těhotných žen a žen po porodu – Mgr. Marika Bajerová
Hormonální jógová terapie pro menopauzu a hormonální nerovnováhu dle Dinah
Rodrigues
Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

ODBORNÉ SEMINÁŘE A KONFERENCE:

DNS Konges – Medicína pohybového systému ve sportu, Praha, 2018
Konference FyzioDen, Rehabilitace pánevního dna v širších souvislostech, Brno, 2019
Pánevní dno v kontextu DNS
17. Celostátní konference Psychosomatické medicíny (2/2018)
V. ročník odborné konference psychosomatické medicíny Šternberk (4/2018)
Současné dítě a kořeny vzniku sociálně patologických jevů – PhDr. Jan Svoboda
(2/2019)
VI. ročník odborné konference psychosomatické medicíny Šternberk (4/2019)
Kongres inteligentního pohybu X. – Rožnov pod Radhoštěm (4/2019)
Základy komplexního psychosomatického přístupu XI. – Spiritualita a láska
v psychosomatice (1/2020)
Hlavní současné trendy rehabilitace
Multidisciplinární pojetí kineziologie
Proaktívní fyzioterapie
Staro (nové) trendy v kineziologii, fyzioterapii a rehabilitaci
Péče o pacienta po prodělané mozkové příhodě
Komplexní léčba CMP
Fascie a psychosomatika
Viscero-vertebro-muskulární vztahy
Hluboký stabilizační systém
Kinezioterapie a pánevní dno
Léčba bolesti

Facebook Instagram LinkedIn Sledujte nás