COVID-19: Plně FUNGUJEME v upraveném režimu

Fyzioterapeut, podiatr

Bc. Jiří Škarvada

fyzioterapeut | trenér | podiatr | viscerovertebrální fyzioterapie

Svou odbornost jsem získal na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze a studium jsem ukončil v roce 2018. V rámci studia jsem absolvoval rozsáhlé praxe v mnoha zdravotnických zařízeních a ty, které mě nejvíce profesně a lidsky obohatili byly: Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích, Rehabilitační ústav Kladruby. Po dokončení vysoké školy jsem nastoupil jako fyzioterapeut a podiatr v Poliklinice fyzioterapie, podiatrie a lymfoterapie v Praze, kde jsem díky odbornému vedení, dostatku času na pacienta a moderním technologiím mohl lépe uchopit celostní vztahy ve fungování lidského těla. Do rodného Zlína jsem se vrátil kvůli lásce ke svým kořenům a lepšímu prostředí pro svou rozrůstající se rodinu. Reha Care s. r. o. je pro je pro mě místem, díky kterému můžu nadále pokračovat ve fyzioterapii, která je komplexní a postavená na individuálním přístupu k pacientovi.

Při své práci se zaměřuji na korekci nevhodných pohybových návyků, prostřednictvím uvědomění a využití principů vycházejících z metod PNF a DNS Pavla Koláře. Dále se zabývám ovlivněním bolestí nohou a celého pohybového aparátu, jak akutního, tak chronického charakteru. Ve své praxi se setkávám s širokou škálou sportovců, ale i se zástupci běžné populace.

V samotné terapii kombinuji nabyté znalosti ze studia a odborných kurzů s vlastními zkušenostmi ze sportu a s nimi spojeným fungováním pohybového aparátu v zátěži.  Na lidské tělo při obtížích nemůžeme nahlížet jako na diagnózu, ale jako na celek, jehož každá část má vliv na jeho správné fungování.

„Pohybuji se, tedy jsem.“ – Haruki Murakami

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

STUDIUM: Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze – Bakalářské studiu (2015-2017) – bakalářská práce na téma „Vliv pohybové aktivity s využitím gymnastických kruhů na stabilitu lopatky“
REHABILITACE: Poliklinika fyzioterapie, podiatrie a lymfoterapie v Praze

KURZY A STÁŽE

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace – 2019
Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu dle Lewita – 2019
Možnosti rehabilitace při ovlivnění bolestivých stavů – 2018
Dechová limitace výkonu – 2018
SMR – foam rolling – 2018
Trenér zdravotní tělesné výchovy – 2016

Facebook Instagram Sledujte nás